සිංහල ථෙරවාදී බෞද්ධ ශාසනය රැකෙන්නේ පලමුව උපාසක අම්මලාගේ ශ්‍රද්ධාව නිසාත්. සිංහලයන්ගේ සටන්කාමිත්වය නිසාත්. ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලා ගේ මග පෙන්වීම අනුශාසකත්වය මගින් ය.

මේ ත්‍රිත්වය හොඳට දැනගෙන සුද්දො විහාර හා දේවාලගම් පනතක් ගෙනවා 1931 වගේ ?

මේ පනත ඇතුලේ පොඩි වැරැද්දක් තියෙනවා. සිංහල ක්‍රමය තුළ එතෙක් පැවති පන්සල් වල සාංඝික සංකල්පය විහාරාධිපති කියන සංකල්පයක් බවට පත් කලා.

ඕකෙන් පුණ්‍ය භූමිය බලනා පන්සල් වල අයිතිය කෙලින්ම විහාරාධිපති ට පැවරෙනවා. මේ තුළ දායක සභාව අකර්මණ්‍ය වනවා. නිෂ්ක්‍රිය වෙනවා. බල රහිත වෙනවා. අද දෘශ්‍ය යථාර්ථයක් තුළ දායක සභා කියා තිබුණත් එය අද බල බලරහිත ආයතනයක් වෙලා.

විහාරාධිපති කියන නාමයට නෛතික නීරීමය භාවයක් ලැබීම තුළ.මේ තුළ පන්සල් විකිණීම. ඇවිත් යන්ට පැවරීම. මුස්ලිම්වරුන්ට පැවරීම. අවි ආදී විවිධ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා.
උදාහරණයක් ලෙස ගත්තොත්.
එදා අනගාරික ධර්මපාල තුමා ඇති කළ

තරුණ බෞද්ධ සමිති අද බිස්නස් කරන ආයතන බවට පත්වෙලා. සෑම නගරයකම තියෙන ඒවා භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ තම අභිමතය පරිදි පරිහරණය කරනවා. .මේකට හේතුව තමයි දායක සභා අක්‍රිය වීම. එය ඇවිල්ල තියෙන්නෙ අර පනතින් .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s