#සිංහල #අලුත් #අවුරුද්ද. එය නැකැත් අනුව නොනගතයක් ඇතිව සමරන්නේ සිංහලයන්ය. මෙය සිංහල හා #දෙමළ අවුරුද්දක් කළෙ ඉංගිරිසින් දහනවවැනි සිය වසේ, ඒ සිංහලයන්ට හා දෙමළ කතා කරන්නන්ට සමාන නිවාඩු සංඛ්‍යාවක් දීමටයි.

අවුරුදු උත්සවය ඉන්දියාවේ උතුරේ හෝ දකුණේ හෝ පමණක් නො ව ලංකාවේ දෙමළ ජනයා අතර ද දක්නට නැත. අද මෙ රට දෙමළ ජනයා අවුරුදු උත්සවය යම් පමණකට වුව පවත්වන්නේ සිංහලයන් ගේ ආභාසයෙනි.

සිංහළ අලුත් අවුරුද්ද සහ එහි විද්‍යාත්මක හා සමාජීය පසුබිම ඉතාමත් ගැඹුරින් හා හොඳින් “නලින් ද සිල්වානන්ගේ “සිංහල අවුරුද්ද” නමැති මේ පොතේ පැහැදිලි කර ඇත.

සිංහල අවුරුද්ද හාස්‍යයට ලක් කරන #කිරිබත්ගොඩ #ඥානානන්ද හිමි ඇතුළු වර්තමානයේ හැමෝම කියවන්න ඕනි පොතක්. සිංහල අවුරුද්ද

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s